آرشیو اخباربرگزاری جلسه تودیع و معارفه معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده
برگزاری جلسه تودیع و معارفه معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده
برگزاری جلسه تودیع و معارفه معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده
 ١١:٢١ - يکشنبه ٢ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب آقای دکتر حمیدرضا غفوری طالقانی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی فنی و مهندسی
انتصاب آقای دکتر حمیدرضا غفوری طالقانی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی فنی و مهندسی
انتصاب آقای دکتر حمیدرضا غفوری طالقانی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی فنی و مهندسی
 ١٢:٤٣ - جمعه ٣١ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
معرفی اساتید نمونه دانشکده مهندسی و فناوری
انتخاب آقای دکتر حامد سلیمی و خانم دکتر مریم عابدی به عنوان استاد نمونه دانشگاه
انتخاب آقای دکتر حامد سلیمی و خانم دکتر مریم عابدی به عنوان استاد نمونه دانشگاه
 ٠٩:٣٠ - يکشنبه ١٢ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب سرپرست گروه آینده پژوهی دانشگاه مازندران
انتصاب دکتر وحدت ناظریان به عنوان سرپرست گروه آینده پژوهی دانشگاه مازندران
انتصاب دکتر وحدت ناظریان به عنوان سرپرست گروه آینده پژوهی دانشگاه مازندران
 ١٠:١٢ - چهارشنبه ٨ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب سرپرست گروه برنامه‌ریزی دانشگاه مازندران
انتصاب دکتر ایمان اسمعیلی به عنوان سرپرست گروه برنامه‌ریزی دانشگاه مازندران
انتصاب دکتر ایمان اسمعیلی به عنوان سرپرست گروه برنامه‌ریزی دانشگاه مازندران
 ٠٩:٢٧ - يکشنبه ٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>