ترازو دیجیتال 30 کیلو
ترازو دیجیتال 6 کیلو
ترازو دیجیتال 600 گرمی

 
دستگاه شیکر الک
اون
مقسم یا کوارتز سایز 10 اینچ
جک هیدرولیک
وسایل بارگذاری
دستگاه تحکیم طرح
دستگاه برش خاک
دستگاه تک محوری خاک
ترازوی دیجیتالی
سندباتل مدل 6111
میکسر استیل
ساخت اندیکاتور
الک سری کامل 12 تایی
الک 8 اینچ نمره 200
چگالی سنج H151
چگالی سنج H151
چگالی سنج H151
چگالی سنج H151
چگالی سنج H151
چگالی سنج H151
لوازم ارزش ماسه ای
حد روانی خاک
دستگاه تحکیم نمونه
دستگاه نفوذپذیری ثابت
حد روانی خاک مخروط
دستگاه نفوذپذیری متغیر
 
دستگاه سه محوری خاک
پمپ خلاء
کمپرسور
دستگاه کاساگرانده برقی
ساعت اندیکاتورMM10
نفوذپذیری متغیر
اون
 
 
سشوار صنعتی
 
چگالی سنج H151
 
الک سری کامل