آزمایشگاه مخابرات و کنترل خطی

 

مجموعه آموزشی آزمایشگاه کنترل خطی

این مجموعه آموزشی شامل تعدادی ماژول از جمله منبع تغذیه و مولتی متر سیگنال ژنراتور، تابع مرتبه اول و دوم، انتگرال گیر و ... می باشد. در این میز جهت پیاده سازی آزمایشگاه های مربوط به درس کنترل خطی و آشنایی با مفاهیم پایه درس و همچون انواع سیستم ها، اثر انواع کنترلرهای انتگرالی، مشتقی، تناسبی و ترکیب آنها بر روی کارکرد سیستم ها استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

سیگنال ژنراتور

دستگاهی است که برای تولید سیگنالهای پایه معمولا سینوسی با فرکانس های مختلف بکار می رود.

 

 

اسیلوسکوپ یا نوسان نمای پرتو کاتدی

دستگاهی است جهت ثبت انواع  سیگنال های مختلف ولتاژی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ها در دونوع آنالوگ و دیجیتال ساخته می شوند . به طور معمول دارای دو کانال ورودی می باشند. با استفاده از این دستگاه می توان شکل موجی هر سیگنالی را مشاهده نمود و مقداردامنه ، فرکانس و همچنین مقدار متوسطه آن راتعیین نمود علاوه براین اختلاف فاز بین دو شکل موج نیز با استفاده از این دستگاه قابل تعیین است . دراسیلوسکوپ های دیجیتال که پیشرفته تر از انواع آنالوگ می باشند قابلیت هایی نظیر ذخیره شکل موج، مشاهده تعداد شکل موج بیشتر و تعیین مقدار هارمونیک ها نیز گنجانده شده است.