آزمایشگاه مخابرات و کنترل خطی

1- مجموعه آموزشی آزمایشگاه کنترل خطی

این مجموعه آموزشی شامل تعدادی ماژول از جمله منبع تغذیه و مولتی متر سیگنال ژنراتور، تابع مرتبه اول و دوم، انتگرال گیر و ... می باشد. در این میز جهت پیاده سازی آزمایشگاه های مربوط به درس کنترل خطی و آشنایی با مفاهیم پایه درس و همچون انواع سیستم ها، اثر انواع کنترلرهای انتگرالی، مشتقی، تناسبی و ترکیب آنها بر روی کارکرد سیستم ها استفاده می شود.

 

2- سیگنال ژنراتور

دستگاهی است که برای تولید سیگنالهای پایه معمولا سینوسی با فرکانس های مختلف بکار می رود.

 

 

3- اسیلوسکوپ یا نوسان نمای پرتو کاتدی

دستگاهی است جهت ثبت انواع  سیگنال های مختلف ولتاژی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ها در دونوع آنالوگ و دیجیتال ساخته می شوند . به طور معمول دارای دو کانال ورودی می باشند. با استفاده از این دستگاه می توان شکل موجی هر سیگنالی را مشاهده نمود و مقداردامنه ، فرکانس و همچنین مقدار متوسطه آن راتعیین نمود علاوه براین اختلاف فاز بین دو شکل موج نیز با استفاده از این دستگاه قابل تعیین است . دراسیلوسکوپ های دیجیتال که پیشرفته تر از انواع آنالوگ می باشند قابلیت هایی نظیر ذخیره شکل موج، مشاهده تعداد شکل موج بیشتر و تعیین مقدار هارمونیک ها نیز گنجانده شده است.