آزمایشگاه الکترونیک

هدف این آزمایشگاه آمادگی دانشجویان برای کسب مهارت در زمینه طراحی مدارهای الکترونیکی ، تعمیر و ساخت مدارهای الکتریکی است که در آزمایشگاههای متفاوت دانشجویان با دستگاهها آشنا شده و در ادامه در طراحی مدارهای کاربردی که در صنعت مورد نیاز است آشنا خواهند شد.

1- مجموعه آموزشی آزمایشگاه الکترونیک

 

 

2- فانکشن ژنراتور

دستگاهی است جهت تولید انواع شکل موج های مختلف سینوسی، مربعی و مثلثی در فرکانس های مختلف. این دستگاه با توجه به تکنولوژی ساخت آن می تواند رنج  های مختلف فرکانس را از چند هرتز تا چند مگاهرتز تولید کند در بعضی از انواع این دستگاه قابلیت هایی مانند تغییر مقدار آفست و همچنین تغییر مقدار سیکل و ظیفه نیز گنجانده شده است.

 

 

3- جعبه آزمایش مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

شامل مدارات پایه الکتریکی و الکترونیکی از جمله پل واتسون ، مدارهای دیودی، مدارهای ترانزیستوری پایه، مدارهای Op –AMP  و ... می باشد.

 

 

4- جعبه آزمایش لوگو زیمنس

جهت آموزش کنترلر منطقی برنامه پذیر لوگو زیمنس می باشد .