آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

این آزمایشگاه با هدف آشنایی و بررسی ویژگی های رفتارهای دینامیکی و ارتعاشی سازه های مختلف است. نتایج این آزمای ها در راستای تکمیل و تفهیم عملی تئوری ارائه شده در درس های دینامیک و ارتعاشات  مکانیکی است.

لیست تجهیزات آزمایشگاه ارتعاشات

1. دستگاه تعادل دینامیکی و استاتیکی

در این آزمایش شناخت نابالانسی استاتیکي و ديناميکي، همچنين تاثير آنها در حرکت ماشين آلات دوّارمورد بررسي قرار مي‌گيرد. دستگاه بالانس استاتيکي و ديناميكي از يك محور بالانس شده تشكيل شده است. حركت محور از طريق پولي و تسمه متصل به يك موتور تامين مي‌گردد. دستگاه روي چهار پايه فنري براي جذب و نمايش ارتعاشات سيستم هنگام عدم توازن سوار شده است. چهار بلوك مستطيل شكل با ديسك هايي با سوراخ هاي خارج از مركز براي تامين شرايط مختلف نابالانسي به كار مي‌روند. وضعيت استقرار بلوك ها توسط دو مقياس خطي و زاويه‌اي قابل اندازه‌گيري است.


2. دستگاه نیروی گریز از مرکز

در این آزمایش اصول عملکرد، حساسیت و پایداري گاورنرها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. موتور با دور قابل کنترل و ميله مدرج گاورنرها، امکان ثبت داده‌هاي مورد استفاده در تحليل ديناميکي را فراهم مي‌آورد. يكي از كاربردهاي اصلي گاورنر جلوگيري از گردش سريع يا كند موتورِبا بار متغير، از طريق كنترل سوخت مي‌باشد.

3. دستگاه ارتعاشات پیچشی آزاد و میرا

در این آزمایش، ارتعاشات آزاد در سیستم های پيچشي يک و دو درجه آزادي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در حالت یک درجه آزادی، یک چرخ طیار سنگين که اينرسي سيستم را تامين مي‌کند توسط يك بلبرينگ به قاب دستگاه متصل است و ميله تحت پيچش كه از يك طرف به ديسك متصل است از طرف ديگر در يك گيره متحرك محكم نگه داشته مي‌شود. در حالت دو درجه آزادي، محور به چرخ طياري كه در سمت ديگر به قاب متصل شده و با اضافه كردن وزنه‌هاي مختلف، ممان اينرسي متفاوتي را اعمال مي‌نمايد، متصل مي‌شود. دستگاه استهلاك ويسكوز اثر يك مايع لزج روي پارامترهاي ارتعاشي يك سيستم نوساني پيچشي را بررسي مي‌نمايد.

4. دستگاه مکانیزم بادامک

در این آزمایش رسم منحنی بادامک منطبق بر پروفیل جابجايي، همچنين بررسي مسئله جهش در بادامکها، انجام مي‌پذيرد. بادامک هاي مختلف، در انتهاي شافتِ با دور قابل کنترل، محكم مي‌گردند. پيروهاي غلطكي يا تخت، متناسب با بادامك در انتهاي ميله عمودي قرار مي‌گيرند. نيروي فنر روي بادامك-پيرو با تنظيم مهره در ميله بالايي و بار روي مجموعه، توسط وزنه‌هاي مختلف قابل كنترل است.

 

5. دستگاه ارتعاشات آزاد و اجباری

در این آزمایش محاسبه پارامترهای اصلی يک سيستم مرتعش و تاثير آنها در پاسخ سيستم در دو حالت آزاد و اجباري انجام مي‌پذيرد. دستگاه شامل یک تیر افقی با مقطع مستطیل شکل که يک انتهاي آن به بدنه قاب اصلي لولا شده و انتهاي ديگر آن توسط يك فنر به قاب اصلي وصل مي‌شود. نيروي هارمونيك توسط موتور با ديسك نابالانس، روي تير اعمال مي‌گردد. استهلاك سيستم توسط دمپر متحرك قابل كنترل است. براي ثبت ارتعاشات از يك سيستم ثَبات استفاده مي‌شود.

6. دستگاه رفتار دینامیک چرخدنده های خورشیدی

دستگاه از چرخدنده های ورودی، خروجی، چرخدنده خورشیدی و سه چرخدنده سیاره ای که حول چرخدنده خورشیدی می چرخند و یک چرخدنده داخلی حول چرخدنده های سیاره ای تشکیل شده است.چرخدنده های ورودی و خروجی متصل به کفه بارگذاری هستند که بارهای مختلفی را بر روی آنها می توان قرار داد. برای مطالعه بهتر چرخدنده ها می توان هر کدام از آنها را توسط پیچ قفل کرد. ممان اینرسی موثر از طریق شتاب زاویه ای مشخص می شود.

7- دستگاه دور بحرانی تیرها

دستگاه دور بحراني چگونگي نوسان عرضي محورها را با يك فركانس مشخص نشان مي‌دهد. اين دستگاه مهندسان را قادر مي‌سازد تا مشكلات محورها با طول زياد را درك كرده و در طراحي در نظر بگیرند. محورهاي نمونه با طول‌هاي مختلف ارائه مي‌شود تا چگونگي اثر پارامترهاي مختلف بر دور بحراني بررسي شود. همچنين چندين وزنه نيز وجود دارد كه چگونگي اثر بارهاي متمركز را بر دور بحراني نشان خواهد داد. وزنه‌ها به گونه‌اي است كه با اتصال آنها به مجموعه ، بار خارج از محور به سيستم اعمال خواهند نمود كه اين امر سبب مي‌شود تا اختلاف فاز بين بار و تغيير مكان نيز بررسي گردد.