آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 

این آزمایشگاه با هدف آشنایی و بررسی ویژگی های رفتارهای دینامیکی و ارتعاشی سازه های مختلف است. نتایج این آزمای ها در راستای تکمیل و تفهیم عملی تئوری ارائه شده در درس های دینامیک و ارتعاشات  مکانیکی است.

 

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه ارتعاشات

1. دستگاه تعادل دینامیکی و استاتیکی

در این آزمایش شناخت نابالانسی استاتیکي و ديناميکي، همچنين تاثير آنها در حرکت ماشين آلات دوّارمورد بررسي قرار مي‌گيرد. دستگاه بالانس استاتيکي و ديناميكي از يك محور بالانس شده تشكيل شده است. حركت محور از طريق پولي و تسمه متصل به يك موتور تامين مي‌گردد. دستگاه روي چهار پايه فنري براي جذب و نمايش ارتعاشات سيستم هنگام عدم توازن سوار شده است. چهار بلوك مستطيل شكل با ديسك هايي با سوراخ هاي خارج از مركز براي تامين شرايط مختلف نابالانسي به كار مي‌روند. وضعيت استقرار بلوك ها توسط دو مقياس خطي و زاويه‌اي قابل اندازه‌گيري است.


2. دستگاه نیروی گریز از مرکز

در این آزمایش اصول عملکرد، حساسیت و پایداري گاورنرها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. موتور با دور قابل کنترل و ميله مدرج گاورنرها، امکان ثبت داده‌هاي مورد استفاده در تحليل ديناميکي را فراهم مي‌آورد. يكي از كاربردهاي اصلي گاورنر جلوگيري از گردش سريع يا كند موتورِبا بار متغير، از طريق كنترل سوخت مي‌باشد.