کارگاه اتومکانیککارگاه اتومکانیک مرکز جهت آشنایی با بخش های مختلف انواع خودرو بنزینی استفاده می شود. این آموزش شامل آشنایی با قطعه های مختلف و شیوه کار آن ها و عیب یابی و تعمیرات است.

 

لیست تجهیزات کارگاه اتومکانیک

1. گیربکس 206 اتومات برش خورده

از این تجهیز برای آموزش نحوه عملکرد گیربکس خودرو استفاده می شود.

2. موتور و سیستم انتقال قدرت 405

از این تجهیز برای آموزش نحوه عملکرد موتور و سیستم انتقال قدرت خودرو استفاده می شود.

3. موتور و گیربکس دیفرانسیل جلو و سیستم تعلیق 206

از این تجهیز برای آموزش نحوه عملکرد موتور و گیربکس دیفرانسیل جلو و سیستم تعلیق خودرو استفاده می شود.