آزمایشگاه  شبکه

در این آزمایشگاه آموزش شبکه تحت  لینوکس، برنامه نویسی پایگاه داده، کارگاه شبکه، کارگاه سخت افزار، مجازی سازی سیستم عامل vmware برگزار می گردد.