وزارت صنعت، معدن و تجارت

1- وزارت صمت (دانلود)

**************

2- سازمان مدیریت صنعتی  (دانلود)

با توجه به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام فهرست مشکلات و نیازهای آن وزارت خانه، ماموریتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با عاملیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) به سازمان مدیریت صنعتی برای ایفای نقش پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه محول شده است تا نیاز های بخش صنعت، معدن و تجارت را به دانشگاه ها منعکس و با ایفای نقش واسط و تسهیل گر راه حل های علمی دانشگاهیان را در اختیار بخش های صنعتی کشور قرار دهد.

جهت اخذ اطلاعات تکمیلی با شماره 22043005- 021 داخلی 272تماس حاصل گردد