پس از جدا شدن دانشکده فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، از دانشگاه مازندران در سال 1386، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران در تاریخ 15بهمن ماه 1386 با پذیرش حدود 70 دانشجو (در دوره های روزانه و شبانه) در رشته های مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) و مهندسی شیمی فعالیت خود را رسماً آغاز نمود.
دانشکده فنی و مهندسی در ضلع شرقی پردیس مرکزی دانشگاه واقع شده است و با توجه به شناخته شدن به عنوان مرجع مهندسی دانشگاه مازندران، که یکی از قدیمی ترین و پراعتبارترین دانشگاههای سراسر کشور و دانشگاه مادر در شمال کشور است، بر اهمیت و نقش این دانشکده می افزاید.
در این دانشکده هم اکنون بیش از 1400 دانشجو در رشته های مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، از سال 1386 و مهندسی مکانیک از سال 1392 و مهندسی برق از سال 1393 در مقطع کارشناسی در قالب دوره های روزانه و شبانه مشغول به تحصیل هستند.
این دانشکده در مقطع ارشد نیز در رشته های مهندسی عمران و مهندسی شیمی از سال 1392 و مهندسی مکانیک از سال 1398 فعالیت دارد.
با پشتکار و دلسوزی که در نزد مسوولین محترم به اثبات رسیده است در سال های آتی شاهد گرایش های جدیدی نیز در کنار توسعه فضای فیزیکی و نیز گسترش دوره‌های فعلی انشاا... خواهیم بود.
 

روسای پیشین دانشکده از بدو تاسیس

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 سال ریاست

 

 1

 دکتر یحیی طالبی رستمی

 1386

http://rms.umz.ac.ir/~yahyatalebi/

 2

 دکتر ماشااله متین فر

 1389

http://rms.umz.ac.ir/~mmatinfar/

 3

 دکتر علی اکبر عمویی

 1392

http://rms.umz.ac.ir/~amooey/