اعضای هیأت علمی دانشکده:

ردیف نام و نام خانوادگی گروه
1 مجید اسدپور مهندسی فناوری اطلاعات
2 مصطفی بستام مهندسی فناوری اطلاعات
3 ایمان اسمعیلی افراکتی مهندسی برق
4 پیام تیمورزاده بابلی مهندسی برق
5 محمد غلامی مهندسی برق
6 حجت غنودی مهندسی برق
7 جمال قاسمی مهندسی برق
8 خلیل گرگانی فیروزجاه مهندسی برق
سمیرا موّدتی  مهندسی برق
9 وحدت ناظریان مهندسی برق
10 الهام امیدبخش امیری مهندسی شیمی
11 عباس رشیدی مهندسی شیمی
12 حامد سلیمی کناری مهندسی شیمی
13 علی اکبر عموئی مهندسی شیمی
14 حمیدرضا غفوری طالقانی مهندسی شیمی
15 گلشن مظلوم مهندسی شیمی
16 محسن احمدنژاد سرحمامی مهندسی عمران - عمران
17 حبیب اکبرزاده بنگر مهندسی عمران - عمران
18 محسن بزرگ نسب مهندسی عمران - عمران
19 رضا تقی پور مهندسی عمران - عمران
20 احسان جهانی مهندسی عمران - عمران
21 علی عسگری مهندسی عمران - عمران
22 بهنود گنجوی مهندسی عمران - عمران
23 سید مجتبی موسوی قادیکلائی مهندسی عمران - عمران
24 مهدی نعمت زاده مهندسی عمران - عمران
25 احمدعلی ربیع نتاج درزی مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
26 مجید مهدویان مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
27 میرامین حسینی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
28 مریم عابدی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
29 مرتضی قربان زاده آهنگری مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
30 محمد ملاعلی پور مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
31 ناصر کردانی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
32 خدیجه آقاجانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33 پیام محمودی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34  سکینه اسدی  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی