برگزاری جلسه تودیع و معارفه معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده
1400/3/2
انتصاب آقای دکتر حمیدرضا غفوری طالقانی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی فنی و مهندسی
1400/2/31
انتصاب سرپرست گروه آینده پژوهی دانشگاه مازندران
1400/2/8
انتصاب سرپرست گروه برنامه‌ریزی دانشگاه مازندران
1400/2/5
خریداری دستگاه تراش سی ان سی TME40
1400/1/3