کارگاه جوشکاری

در كارگاه جوشكاري خدماتي از قبيل آموزش جوشكاري قوس الكتريكي به کار آموزان ارائه مي‌گردد.

 

لیست تجهیزات کارگاه جوشکاری

1. دستگاه جوش                                         4 عدد

2. دستگاه جوش 400 آمپر جریان مستقیم              2 عدد