آزمایشگاه ترمودینامیک

هدف از ارائه اين آزمايشگاه آشنايي با كاربرد برخي از اصول مهم ترموديناميك و انتقال حرارت و مطالعه تجربي آن‌ها از طريق انجام آزمايش مي‌باشد.

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه ترمودینامیک

1. دستگاه هم ارزی کار و انرژی

اين دستگاه براي نشان دادن رابطه بين انرژی مکانيکی و انرژی حرارتی بکار می رود. به بيان ديگر به کمک اين دستگاه می توان ميزان كار لازم (بر حسب ژول) برای توليد يك كالری گرما را محاسبه کرد. دستگاه شـامل يک موتور الکتريکی مجــهز به کنترل‌کننده سـرعت براي چرخاندن يک کالـريمتر استوانه برنجی، وزنه‌های بارگذاری، يک مجموعه از نـوار‌های ترمز که دور استوانه قرار می گيرد، يک نيروسنج، يک دماسنج و يک دورشمار براي ثبت تعداد دور استوانه می باشد. تمام اجــزا روی يک کابينت فلزی دربردارنده مـوتور الکتريکی می باشد، نصب می شود. مقداری آب با جرم اندازه‌گيری شده با دقت وارد کالريمتر می شود. سپس موتور با سرعت تنظيم شده به راه می افتد. در اثر اصطکاک بين نوار و استوانه گرمایی توليد میشود که مقدار آن با افزايش دمای آب محاسبه می شود. کار مکانيکی انجام شـده نيز با اندازه‌گيری گشتاور وارده توسط وزنه‌ ها و تعداد دوران استوانه محاسبه میشود.

2. دستگاه نازل همگرا واگرا

با استفاده از این دستگاه رومیزی توزیع فشار و تراکم جریان در نازل ‌ها را می‌توان بررسی کرد. تمامی اجزای دستگاه شامل اتصالات نازل، فشارسنج‌ها، رگولاتور فشار، روتامتر و دماسنج‌های الکترونیکی روی پانل نصب می‌شود. محدوده وسیعی از فشار‌های ورودی و خروجی با استفاده از رگولاتور فشـار قابل تنظیم است. دستگاه برای کار به یک منبع هوای فشرده نیاز دارد.


3. دستگاه دیگ مارست

دستگاه دیگ مارست برای نشان دادن رابطه بین فشار و دمای بخار اشباع به کار می‌رود. منحنی فشار بخار اشباع تا فشار ۱۰ بار قابل تعیین است. مقدار معینی از آب در یک محفظه فشار ریخته شده و  توسط هیتر الکتریکی نصب شده در آن گرم می شود. با استفاده از یک سنسور دما و یک  سنسور فشار، دما و فشار به طور پیوسته ثبت می‌شود. برای ایمنی دسـتگاه یک شیر اطمینان برروی آن نصب شده است.


4. دستگاه سیستم تبرید تراکمی

اين دستگاه يک چرخه تبريد کامل را تشکيل می دهند. اجزای اصلی چرخه عبارتند از اواپراتور، شیر انبساط، کندانسور و کمپرسور. سيستم کندانسور از نوع هوا-خنک با فن و اواپراتور از نوع هوا - خنک با فن می باشد. موتور کمپرسور را به چرخش در آورده و بدین ترتیب گاز مبرد (R134) را در مدار به جریان می اندازد و گاز بعد از خروجی کمپرسور به ترتیب وارد کندانسـور، فیلتر درایر، شیر انبساط و اواپراتور خواهد شد. در این مسیر دما و فشار نقاط مختلف گاز اندازه گرفته خواهد شد و نمایشگرهای مربوطه آنها را نمایش خواهند داد.


5. دستگاه سیستم تهویه مطبوع

با اين دستگاه گستره وسيعی از آزمايشات را میتوان انجام داد. اجزای مختلف مانند هيترها، فن ها و هيتر برای توليد بخار، کمپرسور و ... به منظور تغيير شرايط هوای عبوری از کانال در داخل کانال تعبيه شده است. برای اندازه گيری دما و رطوبت در مقاطع مختلف کانال، سنسورهایی وجود دارد.


6. دستگاه بمب کالریمتر 

بمب کالریمتر برای آموزش اصول تعیین دقیق ارزش حرارتی هیدروکربن‌ های مایع و جامد و سایر سوخت‌ ها به کار می‌رود. دستگاه شامل بمب، محفظه کالریمتر، یک محفظه آب دوجداره خارجی و سیستم جرقه‌زنی، سنسور دما و یک واحد شارژ اکسیژن مجهز به گیج فشار می‌باشد.  


7. سایر تجهیزات موجود در آزمایشگاه ترمودینامیک

7.1. سیستم آموزشی مدارهای هیدرولیک


این دستگاه جهت ررسی انواع مدارهای هيدروليک بکار می رود و  دارای شاسی تابلو و ميز محکم با طراحی ويژه جهت آزمايش مدارهای هيدروليکی با پوشش مقاوم در برابرخوردگی و زنگ زدگی از نوع الکترواستاتيک می باشد. همچنين دارای يونيت، الکتروموتور و پمپ هيدروليک در معرض ديد جهت آموزشی نحوه اتصال و کارکرد آن است.