اطلاعات تماس

  •       نشانی: بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه، دانشکده فنی و مهندسی

  • تلفن: 01135302903

  • نمابر: 01135302903

  • پست الکترونیک:

  • موقعیت مکانی در نقشه