نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
عباس بدری کارشناس آموزش 01135302901 2901
صمد رشیدی مسئول دفتر حوزه ریاست 01135305128 5128
سعید غلامی متصدی آزمایشگاه های دانشکده 01135305140 5140
مهسا محمد نتاج کارشناس آموزش (گروه شیمی - مکانیک) 01135305111 5111
مریم  صمدی بهنمیری کارشناس آموزش گروه ( مهندسی عمران- علوم دریایی و اقیانوس شناسی) 011-35305122 5122
میرخالق  حسینیان امین اموال وانبار 011-35305127 5127
مهری رئوفی کارشناس تحصیلات تکمیلی 011-35302922 2922
یاسره یوسف تبار کارشناس آزمایشگاه کامپیوتر
مهدی  جلودار کارشناس فرهنگی 011-35305127 5127
حیدر  قاسمیان ملکشاه خدمات
سکینه  اسماعیل نژاد خدمات
مهدی فردوسیان کارشناس آزمایشگاه مکانیک  

 

روح اله اکبری مسئول روابط عمومی و کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده
01135305132 --5132--
حمدباقر اسدالله پور کارشناس آزمایشگاه عمران 01135305144 5144
مسعود  ابراهیمی قادی کارشناس دانشجویی , مسِئول تشکیل کلاسها 011-35305127 5127
میثم خلیل زاده کارشناس پژوهشی واموراعضای هیأت علمی 01135305123 5123
محمد امین منفرد مدیر امور عمومی دانشکده 011-35302921 2921