رییس دانشکده، دکتر احسان عطايي

نام و نام خانوادگی:   احسان عطایی

مدرک:    دکتری مهندسی کامپیوتر

ایمیل:    ataie@umz.ac.ir

تلفن تماس و نمابر:    01135302903

آدرس صفحه شخصی:   http://rms.umz.ac.ir/~ataie/